Bästa Dual Purpose-hund

Till bästa Dual Purpose-hund vid FRK/Värmlands årliga Flatshow utses en Flatcoated retriever, vars ägare är medlem i FRK/Värmland.
Hunden ska under FRK/Värmlands flatshow ha deltagit i samt blivit placerad respektive erhållit pris både på utställningen och på jaktprovet.
Den hund som under dessa förutsättningar uppnått det bästa resultatet enligt nedanstående poängtabeller vinner priset.
Om två hundar får samma poäng vinner den hunden som har högst poäng på jaktprovet.

Utställning

Placering Bhkl/Btkl Poäng:
BIR25
BIM22
2:a18
3:a17
4:a16
Hp5

Jaktprov

Poäng:Poäng:Poäng:
Pris:Ukl/NklÖklEkl
Excellent122028
Very Good101826
Good71523