Årets Värmlandsflat

  • Syftet med utmärkelsen är att stimulera jaktprovsverksamhet och utställningsverksamhet samt väcka intresse för och främja avel av sunda, mentalt och exteriört goda hundar.
  • Priset tillfaller den hund med ägare som under året erhållit högsta sammanlagda poäng på jaktprov, officiella utställningar och viltspårprov anordnade av SKK eller SSRK.
  • För att komma ifråga för priset ska resultat ha erhållits på jaktprov (B-prov eller A-prov) samt i minst en av grenarna utställning och viltspår.
    Max 2 svenskregistrerade resultat/gren får räknas.
    Vid lika poäng vinner den som har högst poäng på jaktprov.
  • Ägaren ska tillhöra FRK/Värmland vid de tillfällen som meriterna erövras.
  • Årets värmlandsflat delas ut på årsmötet.

poängberäkning:

Jaktprov:
Poäng:Poäng:Poäng:
B-ProvNklÖklEkl
Excellent122028
Very Good101826
Good71523
Godkänt praktiskt prov30

A-ProvKKLEKL
Cert40
CK35
Excellent2130
Very Good1827
Good1524

Utställning:Poäng:
BIS SKK27
BIS SSRK/BIG SKK25
BIR22
BIM20
Cert14
CK11
Bhkl/Btkl2:a18
3:a17
4:a16
Excellent samtliga klasser5
VG samtliga klasser3

Viltspår:Poäng:
Ökl1:a pris10
2:a pris7
3:a pris5
Godkänt anlagsklass5