Ordförande & Jaktansvarig
0703206136
ordforande.varmland@frk.nu
jakt.varmland@frk.nu

Sekreterare
0703816469
sekreterare.varmland@frk.nu

Kassör
0705277276
kassor.varmland@frk.nu

Vice ordförande, Avel Utställningsansvarig, kennelkontakt
0708108740
utstallning.varmland@frk.nu

Webbansvarig

0722199707

webbansvarig.varmland@frk.nu

Ledamot

0705600216

Viltspår & Utbildningsansvarig
0763920593
utbildning.varmland@frk.nu

Suppleant 1, bitr. Jaktansvarig

Suppleant 2, Charmören kontakt
0703798781

Adjungerande, FBR-ansvarig
0733248757
fbr.varmland@frk.nu


Protokoll

Om du som medlem och önskar ta del av protokoll från våra styrelsemöten så kan du gå in på: https://frk.nu/medlemmar/protokoll-sektioner och logga in med din medlemskod.